السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PESANAN NABI S.A.W.
"Sesiapa menempuh satu perjalanan untuk mencari suatu ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga" (Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Monday, March 21, 2022

Darah Istihadhah

Apa maksud darah istihadhah? 
Darah istihadhah ialah darah yang keluar bukan pada masa haid dan juga nifas. Darah istihadhah merangkumi;[1] a) Darah yang keluar sebelum umur kemungkinan haid iaitu sembilan tahun mengikut jumhur ulamak. b) Darah yang keluar kurang dari tempoh minima haid iaitu sehari semalam mengikut mazhab Syafi’ie. c) Darah yang keluar melebihi tempoh maksima haid atau melebihi tempoh kebiasaan haid. d) Darah yang melebihi tempoh maksima nifas. e) Darah yang keluar dari wanita yang hamil mengikut pandangan jumhur ulamak selain mazhab Syafi’ie. f) Darah yang keluar melebihi umur putus haid Darah istihadhah tidak turun dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas, akan tetapi keluar dari urat yang dipanggil al-‘Azil (العاذل).[2] Sifat darah istihadhah -menurut mazhab Syafi’ie- adalah cair dan berwarna merah terang (antara merah dan kuning).[3] 

Apa caranya untuk membezakan antara darah haid dan darah istihadhah jika seorang wanita menghadapi masalah keluar darah yang berterusan atau melebihi tempoh kebiasaan haid? Berdasarkan hadis Nabi s.a.w., ada tiga kaedah untuk ia membezakannya; 1. Dengan merujuk kepada kebiasaan haidnya yang lalu. Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. kepada Wanita yang istihadhah pertamanya hendaklah merujuk kepada kebiasaan haidnya (yakni darah-darah yang keluar pada hari-hari kebiasaan haid adalah darah haid dan adapun yang keluar pada hari berikutnya adalah istihadhah). Ini berpandukan hadis dari ‘Aisyah r.a. yang menceritakan; “Fatimah binti Abi Hubaisyh r.a telah mengadu kepada Nabi s.a.w.; ‘Sesungguhnya aku kedatangan haid tanpa putus-putus. Apakah aku perlu meninggalkan solat?” Nabi s.a.w. menjawab; ‘Tidak. Sesungguhnya itu adalah darah dari urat (عرق), bukan darah haid. (Oleh demikian, janganlah kamu tinggalkan solat pada keseluruhan hari datangnya darah itu), akan tetapi kamu tinggalkan solat hanya pada hari-hari kamu biasa kedatangan haid padanya, kemudian (apabila habis hari-hari tersebut), hendaklah kamu mandi dan tunaikanlah solat”. (Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim). Jadi, seorang wanita semasa menghadapi masalah tersebut, jika ia mengingati tempoh kebiasaan haidnya, hendaklah ia mengira bilangan hari haidnya mengikut tempoh kebiasaan tersebut dan darah yang keluar selepas tempoh itu dikira sebagai darah istihadhah dan ia tertakluk dengan hukum wanita istihadhah (bukan wanita haid atau nifas). Contohnya; jika ia biasa kedatangan haid selama tujuh hari, maka hendaklah ia menetapkan tempoh haidnya selama tujuh hari dan darah yang masih keluar selepas tujuh hari itu dikira istihadhah. 2. Dengan melihat kepada perbezaan darah. Jika seorang wanita tidak mempunyai kebiasaan haid (kerana baru kedatangan haid atau melupai kebiasaan haidnya), hendaklah dirujuk kepada perbezaan darah. Ini berdasarkan hadis dari Saidatina Aisyah r.a. yang menceritakan; Fatimah binti Abi Hubaiysh r.a. menghadapi istihadhah, maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya; “Sesungguhnya darah haid adalah darah berwarna hitam yang dikenali (yakni ia mempunyai bau yang dikenali oleh kaum wanita). Oleh demikian, jika kamu melihat darah sedemikian, hendaklah kamu menahan diri dari menunaikan solat. Tetapi jika kamu melihat darah berwarna lain, maka ambillah wudhuk dan kerjakanlah solat”. (Riwayat Abu Daud, an-Nasai, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Berkata al-Albani; hadis ini hasan soheh). Hadis di atas menjadi dalil bahawa diambil kira perbezaan sifat darah di mana jika bersifat dengan warna hitam, maka ia adalah haid dan jika tidak, maka ia adalah istihadhah. 3. Dengan merujuk kepada kebiasaan haid kebanyakan wanita. Sekiranya seorang wanita tidak mengetahui kebiasaan haidnya dan begitu juga ia tidak dapat membezakan darah dengan melihat sifat-sifatnya (yakni warna darah yang keluar adalah sekata), maka ketika itu ia hendaklah merujuk kepada kebiasaan haid kebanyakan wanita iaitu enam atau tujuh hari. Ini berdasarkan hadis dari Hamnah binti Jahsyi r.a. yang menceritakan; Aku telah kedatangan haid yang banyak dan kuat. Lalu aku datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta fatwa dari baginda. Lalu baginda bersabda; Sesungguhnya ia (bukanlah haid, tetapi) satu tindakan jahat dari Syaitan (hingga menyebabkan kamu lupa kebiasaan haid kamu). Oleh demikian, tetapkanlah tempoh haid kamu enam atau tujuh hari sahaja, kemudian mandilah….(Riwayat Abu Dad, at-Tirmizi dan Ibnu Majah. Menurut al-Albani; hadis hasan). Adalah wanita yang menghadapi masalah tersebut wajib merujuk kepada ulamak? Ya, wajib ia merujuk kepada ulamak. Berkata Imam Ibnul-Jauzi dalam kitabnya “أحكام المرأة” (Hukum Hakam Wanita); apabila berlaku kepada seorang wanita yang kedatangan haid keadaan-keadaan yang berbeza dengan kebiasaan haidnya, wajib ke atasnya menceritakan kepada para fuqahak pada setiap apa yang berlaku (untuk mendapat pandangan Syarak serta fatwa). (Halaman 42). Apakah kedudukan wanita yang menghadapi darah istihadhah pada hukum Syarak? Mereka adalah seperti wanita yang suci kerana darah yang keluar dari faraj mereka tidak dianggap oleh Syarak sebagai darah haid, tetapi darah penyakit atau istihadhah. Kerana itu, mereka wajib menunaikan solat dan berpuasa serta diharuskan bagi mereka perkara-perkara yang dilarang ke atas wanita yang haid (yakni tawaf, sujud, membaca al-Quran, I’tikaf, bersetubuh dengan suami dan sebagainya). Oleh demikian, wanita Istihadhah wajib mandi apabila menyedari bahawa hari-hari haidnya telah tamat sekalipun darah masih keluar dari kemaluannya (yakni darah istihadhah). Hukum ini telah menjadi ijmak ulamak berdalilkan arahan Rasulullah s.a.w. kepada Fatimah binti Abi Hubaiysh r.a. (yang menghadapi masalah istihadhah); “…..tinggalkan solat hanya pada hari-hari kamu biasa kedatangan haid padanya, kemudian (apabila habis hari-hari tersebut), hendaklah kamu mandi dan tunaikanlah solat”. Bagaimana cara wanita yang menghadapi masalah istihadhah mengambil wudhuk? Adakah terdapat perbezaan dengan wanita suci lain yang tidak menghadapi masalah istihadhah? Ya, ada perbezaan. Wanita yang mengalamai masalah istihadhah walaupun menyamai hukum wanita yang suci secara amnya sebagaimana dinyatakan tadi, namun ada sedikit perbezaan antaranya dengan wanita suci yang lain memandangkan darah masih keluar dari farajnya. Perbezaan itu ialah; 1. Wanita yang mengalami masalah istihadhah, ia hendaklah menunggu masuk waktu barulah mengambil wudhuk jika ingin mengerjakan solat fardhu atau solat sunat yang berwaktu. Tidak harus ia mengambil wudhuk sebelum masuknya waktu kerana wudhuknya hanyalah wudhuk darurat dan sesuatu yang dilakukan kerana darurat hendaklah dilakukan apabila tiba waktunya. 2. Menurut mazhab Syafi’ie; satu wudhuk hanya untuk satu solat fardhu sahaja. Jika ia ingin mengerjakan berbilang-bilang solat fardhu (seperti solat qadha, nazar atau menjamakkan) ia wajib mengulangi wudhuknya. Adapun solat-solat sunat, harus ia mengerjakan seberapa banyak solat sunat yang diingini dengan satu wudhuk (sama ada solat sunat dikerjakan sebelum solat fardhu atau selepasnya, dalam waktu atau selepas waktu selama belum terbatal wudhuk dengan sebab lain. Lihat; al-Majmuk, 2/323). Namun menurut mazhab Hanafi dan Hanbali; harus ia mengerjakan dengan satu wudhuk seberapa banyak solat fardhu yang dikehendaki, iaitu tiada beza dengan solat sunat.[4] 3. Sebelum mengambil wudhuk ia hendaklah membasuh kemaluannya dengan sempurna, kemudian membalutnya dengan kain atau sebagainya sekadar yang termampu (untuk membendung darah dari keluar sekadar terdaya). Setelah itu, hendaklah ia segera mengambil wudhuk. 4. Ketika mengambil wudhuk hendaklah ia berniat untuk mengharuskan solat, bacaan al-Quran atau ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan wudhuk. Contohnya; ia meniatkan di dalam hati; “Sahaja aku mengambil wudhuk untuk solat kerana Allah Taala”. Tidak harus semasa mengambil wudhuk ia berniat untuk mengangkat hadas kerana hadasnya tidak akan terangkat selama darah sentiasa mengalir keluar dari kemaluannya kerana perkara tersebut membatalkan wudhuk. 5. Setelah selesai wudhuk hendaklah ia segera menunaikan solat tanpa menangguh lagi. 6. Sebahagian ulamak mengharuskan wanita yang menghadapi masalah istiadhah menjamakkan dua solat dengan sekali wudhuk iaitu menjamakkan zohor dan asar atau maghrib dan isyak. Ini kerana Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh Hamnah binti Jahsyi r.a. yang mengalami masalah istihadhah menjamakkan dua solatnya dengan sekali mandi sebagaimana baginda pernah menyuruh Sahlah binti Sahal r.a. berbuat yang sama. Adakah wanita istihadhah harus disetubuhi suaminya? Berlaku khilaf di kalangan ulamak; 1. Menurut jumhur ulamak (termasuk mazhab Syafi’ie); harus bagi suaminya mensetubuhinya sekalipun darah sedang keluar dari kemaluannya. 2. Menurut Imam an-Nakha’ie dan al-Hakam; dilarang mensetubuhinya kerana diriwayatkan dari Saidatina ‘Aisyah r.a. bahawa beliau menegah suami mensetubuhi isterinya yang istihadhah. 3. Imam Ibnu Sirin memakruhkannya. 4. Berkata Imam Ahmad; Tidak harus mensetubuhinya kecuali jika terlalu lama istihadhahnya. Dalam satu riwayat yang lain darinya; Tidak harus kecuali jika ditakuti suaminya akan berbuat dosa (zina dan sebagainya). Nota Hujung; [1] Wahbah Zuhaili, 1/478. [2] al-‘Azil (العاذل); menurut kamus al-Marbawi bermaksud urat yang mengalir darinya darah istihadhah. [3] Ibrahim Muhammad al-Jamal, hlm. 50. [4] Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Syeikh ‘Abdurrahman al-Jazairi, 1/93-96.

33 comments:

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

bagaimana dengan pendapat yg mengatakan perlu menukar tuala wanita setiap kali nak berwuduk@solat?apa hukumnya?wajib @ harus @makruh dll.

Atikah said...

Assalamualaikum,

Saya nak tanya, apakah punca sebenarnya berlaku pendarahan istihadhah tersebut dan bagaimana cara untuk mengubatinya.

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Darah haid saya telah berhenti sebelum hari ke 15 dan saya telah mandi wajib. Kemudian beberapa hari selepas itu (lebih daripada 15 hari), sewaktu membuang air kecil saya dapati ada darah yang keluar. Ianya dikira sebagai darah istihadhah kan, jadi apabila darah istihadhah itu berhenti, adakah perlu untuk mandi wajib?

qaseh ramadhan said...

Saya pon mengalami masalah yg sama spt nur aini...adakah sy mesti mandi wajib setiap kali ingin menunaikan solat?

Unknown said...

assalamualaikum... saya ada baca beberapa pendapat tentang masalah ini dan katanya perlu merujuk pada hari kebiasaan.., tetapi kebiasaan haid saya tidak menentu, kadang 7/8 hari kadang 11/12/13... baru2 ini saya ada masalah dimana saya sudah yakin mandi wajib (hari ke7), 3 hari saya suci dan tiba2 datang darah semula (hari ke10)... adakah benar itu dikira haid hingga hari yg ke15 nnt...???mohon penjelasan, terima kasih.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Aslm. Saya period selama 7 hr. Diikuti dgn tempoh suci selama 10 hari.. Kemudian second period dtg pd hr ke-11 suci yg panjgnya juga 7 hari. Bagaimana dgn permasalahan ini ?

Unknown said...

Aslm. Saya period selama 7 hr. Diikuti dgn tempoh suci selama 10 hari.. Kemudian second period dtg pd hr ke-11 suci yg panjgnya juga 7 hari. Bagaimana dgn permasalahan ini ?

khadijah,aisyah,aliffdanial said...

assalamualaikum saya memohon pencerahan secepat mungkin,kerana saya akan bertolak untuk menunaikan umrah pada 31/01/2016.saya telah dating period pada 9/01/2016-hbis pda 16/01/2016.saya telah suci lapan hari kemudian saya rasa telah datang period semula.darah berwarna pink dua hari kemudian semlman hilang sampai tghari datang semula berwarna pink.apa yg boleh saya kategori haid atau istihadah

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Umai said...

Assalamualaikum.. sy nak tanya. Saya keluar darah haid sudah 11 hari dan berterusan. Saya tak dapat nk bezakan warna darah sbb warna tidak menentu. Adakah saya perlu tunggu sehingga hari ke 15 baru boleh solat.. saya mohon penjelasan.

Unknown said...

Adakah perlu mndi wajib slps abis darah istihadah??

Unknown said...

Xperlu mandi wajib slps abis darah istihadah

Unknown said...

Xperlu mandi wajib slps abis darah istihadah

Mamamei said...

Assalamualaikum saya memohon pencerahan secepat mungkin,saya berumur 61 thn dan telah putus haid beberapa tahun tetapi semenjak 10 bulan yg lepas saya didatangi darah yg seumpama haid pada tiap tiap bulan seperti dtg haid dan waktu dan jaraknya seperti juga haid di antara 7 ke - 9 hari.warna darahnya pun serupa macam darah haid saya dulu2(pekat dan makin cerah kemudiannya)sebelum ini, atas fakta umur dan juga pemeriksaan doktor (rahim ada folip menyebabkan rahim masih aktif) saya yakin darah bulanan itu istihadah dan lakukan ibadah seperti biasa.Tetapi sekarang menjadi keliru bila membaca definasi haid (darisegi ketentuan masa dan warna) dan istihadah.Sekarang saya ambil pengdekatan ianya haid tetapi perlu kepastian hukum untuk mengelakkan salah pengambilan hukum. Terima kasih

Unknown said...

Salam ustaz. Sekiranya selepas hari ke-9 isteri saya telah mandi wajib(haid).Keesokan harinya dalam waktu maghrib beliau dapati darah haidnya masih lagi keluar.Soalan saya ialah perlukan isteri saya memeriksa darah haid setiap kali masuk waktu solat selepas itu. Atau bilakah tempoh utk melakukan pemeriksaan seterusnya.

Unknown said...

Salam ustaz. Sekiranya selepas hari ke-9 isteri saya telah mandi wajib(haid).Keesokan harinya dalam waktu maghrib beliau dapati darah haidnya masih lagi keluar.Soalan saya ialah perlukan isteri saya memeriksa darah haid setiap kali masuk waktu solat selepas itu. Atau bilakah tempoh utk melakukan pemeriksaan seterusnya.

SuzanaMarina said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Maknanye, solat seperti biase tanpa perlu mandi wajib la kan kalau darah istihadah dah tiade?..

aZhAnI said...

slm..sy selamat melahirkan anak pada 27/3..darah nifas sy keluar selama 3minggu,kemudian sy bersuci n beribadat spt biasa tetapi selepas 10hari suci darah kembali keluar.keadaan berulang sehinggalah hari ke 60 iaitu tempoh maksimum nifas.Namun pada hari ke 63 sy dapati ada darah keluar..apakah itu dikira haid ataupon istihadah..mohon penjelasan ustaz

Unknown said...

Haid sy dtg start 6 hingga 14 kmudian mari pula start 21 dn 22.Sy ingin tahu adkh 21 dn 22 darah haid/darah istihadah?

Unknown said...

As salam ustaz. Saya telah datang haid pd 12/7-30/7. Tetapi selepas 5 hari darah haid itu datang lagi. Adakah itu darah haid atau istihadah? Bolehkah saya solat?

**Qaseh SuchI** said...

As salam ustaz. Saya datang haid pada 15/7-23/7 dah sudah mandi wajib selepas tu 30/7 darah keluar semula sampai sekarang 9/8 tak berhenti, darah bukan warna merah tp warna dark brown. Saya confused adasama itu darah haid ataupon darah istihadah, tapi saya tetap solat cuma harini saya tak solat sebab saya tengok darah dah mula bertukar warna coklat dan merah. So saya nak tanya pendapat ustaz, adakah saya keluar darah haid atau istihadah.

**Qaseh SuchI** said...

Sama dgn saya,sy dtg haid dr 15/7-23/7 lepas itu sy start keluar darah semula pada 30/7 sampai harini 9/8 pon masih keluar lagi. Mula2 sy solat je sbb ingat istihadah lepastu try tanya kawan, dia kata kalau darah tu berbau hanyir itu dikira haid so sy x solat then esok sy tgok sudah tiada then sy mandi wajib and solat then malam tu tiba² dtg semula, saya pon taktau dah, boleh solat ke tak.

Norzizal Abdullah said...

Assalam..haid saya pun x henti2..sejak 23 ogos..lepas 15 hari sy solat..sekqrang kluar pulak yg hanyir..sy konfius

Norzizal Abdullah said...

Assalam..haid saya pun x henti2..sejak 23 ogos..lepas 15 hari sy solat..sekqrang kluar pulak yg hanyir..sy konfius

Unknown said...

assalamualaikum ustz,mslh sy,slps bersalin 2017,haid sy jd awal dr kebiasaan sblm mengandung...sy penah dgr ada ustz bgtau,period 15hari,suci 15 hari...tp,kes sy nie,belum smpai 15 hari suci dh period balik...cnth hari ke 24@25 dh period blik...drh yg keluar byk dan tdk berbau...ada yg warna merah cair & merah pekat...adakah d kira istihadoh?sy konfius nk solat...tlg sy ustz...

Unknown said...

Nak tanya. haid saya sudah lebih 15 hari dan dikira istihadah. Adakah saya perlu menukar pad saya setiap kali solat.

Noor said...

Yes. Solat fardhu memang kena tukar pad and kena buat wudhu baru.

Unknown said...

Assalamualaikum .Sy nk tnya bila wktu yg sepatutnya mndi wajib bila kita istihadah? Contoh 1/5 dtg haid ketika wktu zohor.

Indahnyalautan said...

Yg dibenarkan satu wudhu bagi dua solat tu, syaratnya kna mandi ke?