السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PESANAN NABI S.A.W.
"Sesiapa menempuh satu perjalanan untuk mencari suatu ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga" (Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Monday, August 4, 2008

ZAKAT (Muqadimah 7; Keperluan asasi)

Apa maksud lebihan dari keperluan-keperluan asasi?

Maksudnya ialah; harta yang wajib dizakati ialah setelah ditolak kos keperluan hidup yang asas merangkumi diri sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkah (isteri, anak-anak dan keluarga). Orang yang mempunyai lebihan harta setelah ditolak keperluan-keperluan asas dianggap kaya dan ia berkewajipan membantu mereka yang miskin atau memerlukan.

Hanya keperluan-keperluan asasi yang dihitung untuk menentukan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Adapun keperluan-keperluan sampingan, maka ia tidak menggugurkan kewajipan zakat.

Apa maksud keperluan asasi?

Maksud keperluan asasi ialah apa-apa yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup sama ada secara realiti seperti makan-minum, pakaian dan tempat tinggal atau secara andaian seperti hutang (kerana yang berhutang perlu membayar hutangnya untuk mengelak dari dikenakan tindakan ke atasnya), alat-alat pekerjaan, kemudahan-kemudahan asas rumah, kenderaan, belanja menuntut ilmu dan sebagainya.

Menurut Mujaini Tarimin dalam bukunya “Zakat Menuju Pengurusan Pfofesional”; “Pada masa ini, item-item keperluan asas yang layak diberi pertimbangan pelepasan zakat ialah;

1. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pengangkutan, perubatan dan pendidikan.
2. Membayar hutang segera
3. Modal kekal bagi golongan profesional
4. Buku rujukan pembelajaran
5. Perhiasan diri wanita dan kelengkapan tempat tinggal
6. Barang-barang stok keperluan asas selain dari mata wang.
(Halaman 70).

No comments: