السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PESANAN NABI S.A.W.
"Sesiapa menempuh satu perjalanan untuk mencari suatu ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga" (Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Thursday, September 4, 2008

QADHA PUASA, FIDYAH & KAFFARAH (3)

Keadaan-keadaan orang yang meninggalkan puasa

Orang yang meninggalkan puasa dilihat dari sudut taggungan yang mesti dipikulnya terdapat dalam beberapa keadaan iaitu;
1. Diwajibkan ke atasnya qadha’ sahaja.
2. Diwajibkan ke atasnya fidyah sahaja
3. Diwajibkan ke atasnya qadha’ dan fidyah sekaligus
4. Diwajibkan ke atasnya qadha’ dan kafarah

Keadaan-keadaan di atas dapat dilihat jika diperhatikan dalam huraian-huraian berikutnya.

Perempuan yang meninggalkan puasa kerana haid dan nifas

Wanita yang kedatangan haid dan nifas wajib meninggalkan puasa. Jika ia sedang berpuasa, batallah puasanya dengan sendiri. Kemudian wajib ke atasnya menggantikan puasanya yang tertinggal kerana kedatangan haid dan nifas itu pada hari-hari lain di luar Ramadhan. Saidatina ‘Aisyah r.a. menceritakan; “Kami diperintahkan (oleh Rasulullah) supaya menggantikan puasa, akan tetapi tidak diperintahkan menggantikan solat”. (Riwayat Imam Muslim)

Menurut Imam an-Nawawi, telah menjadi ijmak bahawa wanita haidh dan nifas tidak wajib ke atas mereka solat dan juga puasa ketika mereka kedatangan haid dan nifas itu. Menjadi ijmak juga bahawa tidak wajib ke atas mereka menggantikan solat, akan tetapi wajib menggantikan puasa. Berkata ulama’; perbezaan antara keduanya ialah; solat itu banyak dan berulang-ulang (setiap hari), maka sukar untuk menggantikannya. Ia berbeza dengan puasa di mana ia diwajibkan sekali sahaja pada setiap tahun (yakni pada bulan Ramadhan), dan adakalanya haidh hanya datang sehari atau dua hari sahaja. (Rujuk; Soheh Muslim bisyarhi an-Nawawi, juz. 4, kitab al-Haidh)

No comments: